Selecteer een pagina

(inclusief Q&A met de spreker)

Woensdag 16 maart 2022 Deventer Denkt organiseert:

Theïstische evolutie: wat zijn de knelpunten? Met Dr. Mart Jan Paul

Sinds de opkomst van de evolutieleer hebben christenen geprobeerd deze opvatting te verbinden met de uitleg van de Bijbel. Met enige kleine aanpassingen zouden ze samen kunnen gaan. Evolutie is dan niet louter een toevalsproduct, maar een door God geleide ontwikkeling van de levensvormen.

De uitleg van enige bijbelgedeelten moet herzien worden, maar het grootste deel van de christelijke boodschap kan in stand blijven. Mart-Jan Paul gaat deze beweringen na aan de hand van recente publicaties. Dit onderwerp raakt de verhouding geloof en wetenschap, en hoe christelijke studenten en wetenschappers hiermee omgaan. Er leven veel vragen op dit gebied en de auteur wil hier graag op ingaan. Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen.

Dr. Mart-Jan Paul is deeltijd hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Ook is hij eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament. Hij was docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Hij heeft veel gepubliceerd over de verhouding geloof en wetenschap, o.a. ‘Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie’ (2017; derde, uitgebreide druk 2019). November 2021 het is boek verschenen: ‘Een stem uit de hemel. Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd’ geschreven samen met dr. Jan Hoek.

De bijeenkomst duurt van 20:00 – 21:30 uur. De deur gaat open om 19:30 uur. Na afloop kan men blijven napraten.

De avond wordt gehouden in EKC-de Olijfboom: Enkdwarsstraat 2, Deventer

De toegang is gratis, wel is er een collecte.