Selecteer een pagina

Spreker: Gert-Jan van Heugten
Onderwerp: Een jonge aarde: duizenden, geen miljarden jaren oud
Datum: Woensdag 15 sept 2021
Tijd: van 20:00 – 21:30 uur. De deur gaat open om 19:30 uur. Na de tijd is er de mogelijkheid om na te praten.

Het onderwerp

Hoe oud is de aarde? Als je de seculiere wetenschap mag geloven, zo’n vierenhalf miljard jaar. Maar christenen berekenen op basis van de Bijbel dat de aarde slechts zo’n 6000 jaar oud is. Hoe komt men aan die getallen? En kun je die met wetenschappelijke bevindingen ondersteunen? De ouderdom van de aarde is een belangrijk discussiepunt. Je eigen oorsprong hangt ervan af…

De spreker

Gert-Jan van Heugten heeft de opleiding Scheikundige Technologie gedaan aan de TU Eindhoven. Naast en na zijn studie heeft hij zich verdiept in allerlei andere vakgebieden, met name biologie, theologie, geologie, paleontologie en astronomie. Dit omdat kennis van al die vakgebieden nodig is in het schepping / evolutiedebat. Op veel van deze terreinen is hij autodidact. 

Indeling avond

19:30 uur: De locatie  gaat open waarbij er gelegenheid is om koffie / thee met elkaar te drinken
20:00 uur: Introductiepraatje
20:05 uur: Gert-Jan van Heugten houdt zijn lezing
21:00 – 21:30 uur: Tijd voor het stellen van vragen aan Gert-Jan van Heugten
21:30 uur: Afsluiting avond

Locatie

De gymzaal van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Enkdwarsstraat 2, 7413 TV Deventer.

10 minuten lopen vanaf het treinstation Deventer Centraal.

Parkeren

Je kunt onder andere bij de volgende locaties gratis parkeren.

  1. Schurenstraat (bij Centrum voor Gezondheid Hoge Hond)
  2. Schurenstraat 8 (achter het gebouw van het Apostolisch Genootschap)

Aanmelden

Toegang is gratis, aanmelden is verplicht. Er kunnen maximaal 60 mensen in de zaal worden toegelaten.

Verder is het goed om te weten dat er een collecte wordt gehouden om de kosten te dekken.